loading...

Chơi bà chị dâu kiểu con chó, bã sướng quá rên la um sùm. Cún bú móc lồn chị sướng quá, nhưng chị luôn bị bà mẹ cản mũi nên cố nín … Làm như cái lồn là quả banh để nó vần nó chơi giống con chó, con mèo vậy Nhứt là khi nó vùi đầu vào lồn, bú nhăng bú cuội, nút lồn chị mà hai tay vò bú trẹt, lồn bã ra hết trơn, mà làm như chưa lôi được thứ muốn tìm ra nên nút hà rầm.

Comments are closed.