loading...

Đại gia chơi bài thua, đè gái ra chịch tại bàn xã xui. Xả xui bằng cách ấy gọi là “rửa tay”. … ông thua bài thì rửa tay, còn đàn bà thua bài phải làm sao để hết xui?”. Người Campuchia gọi những khu chứa gái bán dâm là “m’luok xay … Đại gia Việt trở thành ‘cái bang’ ở casino Campuchia. Dân chơi ở Bavet không thèm vào các “nhà trọ” bởi gái “nhà trọ” là đĩ điếm

Comments are closed.