loading...

làm tình tay ba trên dưới đụ, trên bú ôi thật tuyệt vời. Tinh khí anh Tuấn và của tôi bắn đầy cả âm hộ, trên mu lồn, trên bụng và cả trong. Em phải trang trải câu chuyện tuyệt vời tưởng như là trong mơ, hay trong tưởng … Sao tao thấy con thằng Quang chẳng có nét nào giống nó cả tụi bây ơi. tôi về mà làm tình, chứ thật ra mỗi lần tôi và nàng đụ nhau xong, nàng mới uống …

Comments are closed.