Tag: chịch gái

Đại gia chơi bài thua, đè gái ra chịch tại bàn xã xui

245.16K Views0 Comments

Đại gia chơi bài thua, đè gái ra chịch tại bàn xã xui. Xả xui bằng cách ấy gọi là "rửa tay". ... ông thua bài thì rửa tay, còn đàn bà thua bài phải làm sao để hết xui?". Người Campuchia gọi những khu chứa gái bán dâm ...

Đi bơi chịch gái tại hồ luôn

10.71K Views0 Comments

Đi bơi chịch gái tại hồ luôn